https://artandatoms.com/ng-inobasyon-o-patuloy-na-pagbabago-ng-mga-produkto-at-serbisyo-ay-susi-sa-pagtamo-ng-pagsulong-ng-isang-bansa-aling-salik-ng-produksyon-ang-kaugnay-dito-a-entreprenyur-b-kapital-c-lakas-pag/
Ng inobasyon o patuloy na pagbabago ng mga produkto at serbisyo ay susi sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa, aling salik ng produksyon ang kaugnay dito?, A. Entreprenyur, B. Kapital , C. Lakas- Paggawa , D. Lupa