https://artandatoms.com/kung-ikaw-ay-nabubuhay-na-sa-panahon-ng-kolonyalismo-o-pananakop-nanaisin-mo-rin-ba-na-mabinyagang-kristiyano-at-tuluyang-talikuran-ang-iyong-relihiyon/
kung ikaw ay nabubuhay na sa panahon ng kolonyalismo o pananakop nanaisin mo rin ba na mabinyagang kristiyano at tuluyang talikuran ang iyong relihiyon?