https://artandatoms.com/gawain-sa-pagkatuto-bxedlang-5-batay-sa-binxe1sang-teksto-dugtungan-ng-angkop-na-salita-sa-pagtatanong-upang-makabuo-ng-pangungusap-na-nagtatanong-isulat-ang-sagot-sa-iyong-sagutang-papel-pag/
Gawain sa Pagkatuto B\xedlang 5: Batay sa bin\xe1sang, teksto, dugtungan ng angkop na salita sa pagtatanong upang makabuo ng, pangungusap na nagtatanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.page 9, answer:, 1.sino, 2.kailan, 3.ano, 4.paano, 5.ano