https://artandatoms.com/gawain-1-panutopagmasdan-ang-mga-sumusunod-na-larawan-bilang-batasa-paanong-paraan-ka-maaaring-makapagpakita-ng-pakikipag-kapuwa-tao-base-sa-mga-larawan-dugtungan-ng-wastong-pangungusap-laraw/
Gawain 1, PANUTO:Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, bilang bata,sa paanong paraan ka maaaring makapagpakita ng pakikipag kapuwa tao? Base sa mga larawan, dugtungan ng wastong pangungusap. , Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3