https://artandatoms.com/15-ano-ang-unang-hakbang-sa-pagkakabit-ng-butones-sa-damit-a-lagyan-ng-marka-ang-parte-ng-pagkakabitan-ng-butones-b-gupitin-ang-isang-parte-ng-tela-c-isara-ang-tahi-sa-kabaligtarang-panig-ng-dami/
15. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng butones sa damit? a. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng butones b. Gupitin ang isang parte ng tela c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit d. Isagawa ang pagtatahing lilip