Don't have Telegram yet? Try it now!
https://armnice.ru/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%b6-%d6%87%d5%bd-%d5%a4%d5%a5%d5%b4-%d5%a7-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%84%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%a5/
Արամոն ևս դեմ է գույքահարկը բարձրացնելուն…Երևան քաղաքում սերը պակասել է, առաջ երևանում կոշկակարն ուրախ, զվարթ գնացել է, իր կոշիկն է սարքել. Տեսանյութ