Don't have Telegram yet? Try it now!
https://arm-info.com/10-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%b6/
10 տարի առաջ աշխատում էի ՀԵՏՔ թերթում…ինչ է պատմում Լենա Նազարյանը իր լրագրողական կյանքից