Don't have Telegram yet? Try it now!
https://arm-info.com/%d5%bf%d5%ba%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%80-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d5%ac/
Տպավորություն է ստեղծվում, որ բոլորը լծվել են հայերին խաղաղության տրամադրելու գործին