Don't have Telegram yet? Try it now!
https://arm-info.com/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-1777%d5%a9-%d5%ab-%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80/
Տեսեք, թե ինչ 1777թ.-ի գրություն են հայտաբերել Հիսուս Քրիստոսի արձանի մեջ և ինչ է այնտեղ գրված (լուսանկար)