Don't have Telegram yet? Try it now!
https://arm-info.com/%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%a1-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%aa-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a3%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a7/
«Հիմա մեր նոր ԱԺ պատգամավորները պետք է գիտակցեն, որ այսուհետ իրենք իրենց կյանքով ապրող քաղաքացիներ չեն ու իրենց կատարած ցանկացած քայլ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում է». Աշոտ Ասատրյան