Don't have Telegram yet? Try it now!
https://arm-info.com/%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d5%b9-%d5%a9%d5%a5-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%a7-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d5%ac-%d5%a1%d5%b5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1/
«Խնդիրը ոչ թե այն է, թե ինչ դառնալ, այլ` հասկանալ, թե ով ես դու…գտի՛ր քո կյանքի առաքելությունը…». ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհուրդը իր թոռնիկին