https://all4boys.ru/zhesty-cheloveka-i-ih-znachenija-chto-znachat/
Жесты человека и их значения. что значат жесты при переговорах?