Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.madannews.com/Fa/News/385279/از-تمامی-پتانسیل-ها-و-زیرساخت-های-شرکت-و-شهرستان-برای-میزبانی-در-لیگ-برتر-استفاده-می-کنیم
از تمامی پتانسیل ها و زیرساخت های شرکت و شهرستان برای میزبانی در لیگ برتر استفاده می کنیم