Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.madannews.com/Fa/News/344658/مدیریت-واردات-و-صادرات-در-صدر-شناسایی-کشورهای-جایگزین-برای-واردات-شناسایی-و-تکمیل-طرح-های-نیمه-تمام-با-پیشرفت-فیزیکی-بالای-80-درصد
مدیریت واردات و صادرات در صدر/ شناسایی کشورهای جایگزین برای واردات/ شناسایی و تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد