Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.madannews.com/Fa/News/324564/با-ساخت-فولاد-مبارکه-خود-صنعت-ساز-شدیم-توان-ایجاد-صنعتی-مانند-فولاد-مبارکه-در-کشور-وجود-دارد
با ساخت فولاد مبارکه "خود صنعت ساز شدیم"/ توان ایجاد صنعتی مانند فولاد مبارکه در کشور وجود دارد