Don't have Telegram yet? Try it now!
http://m-saeedi.ir/video/121/تذکر-سعیدی-به-رئیس-جمهور-به-خاطر-جنگ-اقتصادی-آریکا-علیه-ایران-و-فشار-بر-مردم-و-درخواست-از-دولت-برای-.html
تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر جنگ اقتصادی آریکا علیه ایران و فشار بر مردم و درخواست از دولت برای