http://kuraniterbiye.com/izle.php?haber_id=6113
İbâdetlerdeki Tedricilik Meselesi