http://kuraniterbiye.com/izle.php?haber_id=5996
Hz. Resullah (sav) Sadece Kur'an'mı Vahyedildi- 1 (Çağrıder-Ankara)