Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ir-project.com/435
‏از هر سه نفر یک نفر عضو فعال حزب بعث بود و گزارش هفتگی می‌داد. کودکان با ورود به مدرسه توسط سیستم اطلاعاتی در خصوص پدر و مادرشان تخلیۀ اطلاعاتی می‌شدند. اگرکودک معصوم مثلا می‌گفت پدرم در خانه «رادیو ایران» گوش می‌دهد، دیگر پدر خود را نمی‌دید!