Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ir-project.com/306
پروژه ایران و عراق، یک پروژه یک ساله و چند روزه نیست. از دوران صدام ملعون استعمار به دنبال فاصله انداختن میان دو ملت است. یک بار با جنگ نظامی، یک بار با جنگ روانی