Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ir-project.com/282
سرزمین عراق از وجود داعش و تکفیری ها پاک شد، اما تفکر داعشی و تکفیری هنوز زنده است؛ حالا می خواهند ملت های شیعه را به یکدیگر بدبین کنند؛ اینبار هم داعش را در کنار هم شکست می دهیم