Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ir-project.com/277
ایرانی و عراقی همیشه عشق امام حسین را داشته اند ولی حالا که در مراسم اربعین، متحد و در کنار یکدیگر هستیم، دشمنان را ترسانده ایم؛ تهمت می زنند تا دو ملت برادر را به یکدیگر بدبین کنند؛ تزویر را خواهیم شکست