http://choqorok.com/@cryptobyalireza/t8fx
در ارتباط با ریزش فانتوم به نظر می‌رسه گروهی به دنبال لیکوئید کردن یکی از نهنگ‌ها و اعضای قدیمی کامیونیتی فانتوم به نام FantomKing