http://choqorok.com/@Today_Money/c6yr
گفتگوی ‌زاده و پیرامون سیاست هدایت اعتبار هدایت اعتبار با دولت باشد یا بانک‌ها؟ قسمت ۲ از ۳: aparat