http://www.hardproblem.ru/posts/bibliografiya/dukh-kak-obekt-poznaniya-v-immaterializme-berkli/
Дух как объект познания в имматериализме Беркли