http://www.advkarandashev.ru/vzyskanie_dolga/obrazec_zayavlenija_sud_prikaz/
obrazec_zayavlenija_sud_prikaz