http://meda-meda.ru/2019/10/02/%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%b5-%d5%a2%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a4%d5%a5%d5%ba-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%af/
Սերգեյ Բագրատյանը աննախադեպ արաջարկով է հանդես եկել …………..