http://meda-meda.ru/2019/02/27/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%a8-%d5%a3%d5%bf%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a7-%d5%a2%d5%a1/
Հանրապետության տարածքը գտնվելու է բավականին ակտիվ ցիկլոնի ազդեցության գոտում