http://lk-mosenergosbyt.ru/novosti/v-omanskom-zalive-byli-atakovany-dva-neftianyh-tankera/
В Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера