http://arajininfo.ru/divertissement/%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%ab-%d5%b4%d5%bf%d5%ab%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%a5%d5%bf-%d5%b8/
«Երբեք անկողին մի մտիր այն մարդու հետ, ով ավելի շատ խնդիրներ ունի, քան դու». Շերոն Սթոունը՝ գեղեցկության, ծերության ու տղամարդկանց մասին