govoritnotariat.com/science/nasledstvennyy-fond-o-nekotorykh-osobennostyakh-pravovogo-statusa/