Don't have Telegram yet? Try it now!
Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry https://new.kros.sk/kros-academy/poskytnute-preddavky-zaevidovanie-doslej-konecnej-vyuctovacej-faktury/