Don't have Telegram yet? Try it now!
Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe https://new.kros.sk/kros-academy/poskytnute-preddavky-zaevidovanie-doslej-faktury-danoveho-dokladu-k-prijatej-platbe/