Don't have Telegram yet? Try it now!
أولئك يسارعون في الخيرات https://telegramgo.com/channel/4406-أولئك-يسارعون-في-الخيرات Religious