Don't have Telegram yet? Try it now!
Мировая премьера оперы «Казаки» Ширвани Чалаева пройдет в Нижегородском театре оперы и балета https://www.classicalmusicnews.ru/news/mirovaya-prem-era-opery-kazaki-shirvani-chalaeva-proiydet-v-nizhegorodskom-teatre-opery-i-baleta/