Don't have Telegram yet? Try it now!
В Севастополе вновь зазвучала классическая музыка в исполнении Академического симфонического оркестра И. Каждана https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-sevastopole-vnov-zazvuchala-klassicheskaya-muzyka-v-ispolnenii-akademicheskogo-simfonicheskogo-orkestra-i-kazhdana/