https://rnggt.com/202223369/
Sebanyak RM86.7 Bilion, Jumlah Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan Bagi Suku Pertama – MOF