https://rnggt.com/202222640/
PM : Kadar Muflis Dalam Kalangan Belia Membimbangkan, Akan Kaji Semula Undang-Undang