Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.porseman.com/article/هر-كه-خشم-خود-را-از-مردم-باز-دارد،-خداوند-عذاب-روز-قیامت-را-از-او-باز-می-دارد-(امام-کاظم-(ع))/154181?utm_source=telegram&utm_medium=share
هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب روز قیامت را از او باز می دارد. (امام کاظم (ع)) - پرسمان