https://metal-music.ru/news/kerri-king-iz-slayer-vystupaet-za-uchastie-judas-priest-v-rock-hall/
http://���������� �������� ���� SLAYER ������������������ ���� �������������� JUDAS PRIEST �� Rock Hall