https://www.epochtimesviet.com/viec-lay-than-cua-tre-so-sinh-giong-len-hoi-chuong-canh-bao-ve-co-may-san-xuat-noi-tang-cua-dcstq_367808.html
Việc lấy thận của trẻ sơ sinh gióng lên hồi chuông cảnh báo về ‘cỗ máy sản xuất’ nội tạng của ĐCSTQ