https://www.epochtimesviet.com/su-sup-do-cua-silicon-valley-bank-la-hau-qua-truc-tiep-cua-chinh-sach-tien-te-noi-long_367290.html
Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank là hậu quả trực tiếp của chính sách tiền tệ nới lỏng