https://www.epochtimesviet.com/nha-sang-lap-phap-luan-cong-cong-bo-bai-viet-vi-sao-co-nhan-loai_354558.html
Nhà sáng lập Pháp Luân Công công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’