https://biokurier.pl/jedzenie/metody-przetwarzania-zywnosci-i-ich-wplyw-na-smak-i-wlasciwosci-odzywcze-cz-2/
Metody przetwarzania ��ywno��ci i ich wp��yw na smak i w��a��ciwo��ci od��ywcze, cz. 2