https://www.epochtimesviet.com/lieu-ngan-hang-cua-quy-vi-co-an-toan_367829.html
Liệu ngân hàng của quý vị có an toàn?