https://www.epochtimesviet.com/ha-vien-hoa-ky-thanh-lap-uy-ban-moi-ve-trung-quoc-mot-buoc-quan-trong-de-duong-dau-voi-dcstq_354040.html
Hạ viện Hoa Kỳ thành lập ủy ban mới về Trung Quốc, một bước quan trọng để đương đầu với ĐCSTQ