https://www.epochtimesviet.com/du-lieu-cua-fed-cac-ngan-hang-vay-hang-ty-usd-de-duy-tri-thanh-khoan_367826.html
Dữ liệu của Fed: Các ngân hàng vay hàng tỷ USD để duy trì thanh khoản