https://tbfond.ru/hram-v-chest-preobrazhenija-gospodnja-d-goricy/
Преображенская церковь (село Горицы) – 1852