https://kinodramaturg.ru/grebnev-zapiski-poslednego-scenarista/
Анатолий Гребнев. “Записки последнего сценариста”