https://p-uapc.te.ua/novyny/pamyatajte-nastavnykiv-vashyh-kotri-propoviduvaly-vam-slovo-bozhe-i-dyvlyachys-na-konchynu-zhyttya-yihnogo-naslidujte-viru-yih/
«Пам’ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам слово Боже, і, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їх»